230
Trening słuchowy Johansena

Jak przebiega trening słuchowy Johansena (IAS) w naszej Poradni?

Trening słuchowy Johansena rozpoczyna się od szczegółowej diagnozy obejmującej wywiad, badanie audiometrii tonalnej, szczegółowe badanie lateralizacji oraz test mowy utrudnionej.
Raport z badania jest omawiamy z Rodzicami a podjęcie ewentualnego treningu szczegółowo tłumaczone. Następnie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD, bądź ścieżkę słuchową w chmurze z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu. Indywidualnie dobrane nagranie powinno być słuchane 6 dni w tygodniu, przez około 10 minut.
Postępy w terapii kontrolowane są na diagnozach między etapowych, które, odbywają się co 6-8 tygodni. Po kolejnym badaniu wykonanym na konsultacji, podejmowana jest decyzja czy uczestnik otrzymuje następną odpowiednio dobraną płytę CD, czy kontynuuje słuchanie dotychczasowej. Cały program Indywidualnej Stymulacji Słuchu trwa od 6 do 18 miesięcy, zazwyczaj max 6 płyt.

Najważniejszymi powodami do skorzystania ze wsparcia naszych providerów IAS są:

  • Rozwijanie zdolności utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach;
  • Poprawa zdolności rozumienia mowy w hałasie;
  • Poprawa zdolność zapamiętywania;
  • Wspieranie umiejętności czytania i pisania ze słuchu;
  • Rozwijanie rozumienia mowy;
  • Poprawa artykulacji;
  • Regulowanie napięcia mięśniowego, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi;
  • Poprawa obustronnej koordynacji ciała;
  • Rozwijanie motoryki;
  • Niwelowanie nadwrażliwości słuchowej.
Sprawdź inne nasze terapie