Oferta
Bogata oferta naszej placówki pozwala dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym na wielopłaszczyznowy rozwój.

Świadczymy rozbudowany pakiet usług
specjalistycznych z zakresu:

  • diagnozę i terapię pedagogiczną;
  • diagnozę i terapię psychologiczną;
  • diagnozę i terapię logopedyczną;
  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej;
  • diagnozę przetwarzania słuchowego metodą Johansena;
  • diagnozę i rehabilitację wad postawy;
Potrzebna konsultacja?
Nasza Poradnia specjalizuje się w działaniach z zakresu poradnictwa, konsultacji, diagnozowania, prowadzenia terapii oraz warsztatów, prelekcji, wykładów i szkoleń.
ZOBACZ WIĘCEJ
Cennik
Rodzaj konsultacji
Cena
Opis konsultacji
Konsultacje u specjalistów
170 zł
170 zł
spotkanie na terenie placówki
spotkanie online
Diagnoza gotowości szkolnej
500 zł
(3 spotkania: 2 z rodzicami i 1 z dzieckiem)
Diagnoza psychologiczna
600 zł
(test inteligencji, obserwacja dziecka, inne dodatkowe testy)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
600 zł
(w kierunku dysleksji, dysgrafii i dysortografii lub dyskalkulii)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
700 zł
(w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii)
Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna IB
2000 zł
(4 spotkania: 2 z rodzicami i 2 z dzieckiem)
Przeprowadzenie testów w kierunku diagnozy ADHD (Test MOXO + Conners 3)
600 zł
(3 spotkania: 2 z rodzicami i 1 dzieckiem)
Terapia pedagogiczna *
120 zł
90 zł
(45 minut)
(30 minut)
Terapia psychologiczna *
130 zł
100 zł
(45 minut)
(30 minut)
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) *
60 zł/os.
(45 minut) - grupy od 3 do 5 os.
Socjoterapia
70 zł/os.
(60 minut)
LOGO PRZYGODY
550 zł/os. (12 zajęć w semestrze)
(zajęcia grupowe profilaktyczne)
Arteterapia
550 zł/os. (12 zajęć w semestrze)
(zajęcia grupowe terapeutyczne)
Diagnoza logopedyczna (całościowa)
300 zł
(2 spotkania po 30 minut)
Diagnoza logopedyczna (skrócona)
180 zł
(30 minut)
Terapia logopedyczna
110 zł
80 zł
(45 minut)
(20 minut)
Terapia logopedyczna z tapingiem terapeutycznym
130 zł
100 zł
(45 minut)
(20 minut)
Trening słuchowy metodą Johansena
350 zł
230 zł
diagnoza z audiogramem
diagnoza kontrolna z audiogramem
Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
600 zł
(4-5 spotkania: 2 z rodzicami i 2-3 z dzieckiem)
Terapia integracji sensorycznej (SI) * (prowadzona przez fizjoterapeutę, pedagoga lub psychologa)
140 zł
(45 minut)
Terapia ręki (prowadzona przez fizjoterapeutę, psychologa lub pedagoga) *
120 zł
(45 minut)
Kompleksowe badanie fizjoterapeutyczne pod kątem wad postawy
180 zł
(1 spotkanie, 45 minut)
Rehabilitacja wad postawy *
600 zł/os
120 zł
80 zł/os.
(45 minut), zajęcia grupowe trwające przez cały semestr
(45 minut), indywidualna
(45 minut), grupowa - grupy do 4 os.
Fizjoterapia
150 zł
(45 minut)
Masaż
130 zł
(45 minut)
Kinesiotaping
70 zł
50 zł
jedno oklejenie
każde kolejne
Wystawienie opinii o funkcjonowaniu dziecka/postępach w terapii w oparciu o zajęcia realizowane w Poradni
300 zł
Wydanie duplikatu opinii sporządzonej przez Poradnię
100 zł
Dopłata za wydanie opinii w języku angielskim
550 zł
* Terapie mogą być realizowane stacjonarnie oraz online poprzez system MS Teams (czas i kwota terapii nie ulegają zmianie).