224
Terapia logopedyczna

Jak przebiegają zajęcia logopedyczne w naszej Poradni?

Terapia logopedyczna to działania, których celem jest usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się, od wad wymowy po niemożność mówienia. Jest opracowywana indywidualnie i dostosowywana do potrzeb pacjenta. Polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych.
Cele terapii logopedycznej to:

 •  usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, podnoszenie poziomu sprawności językowej,
 • korygowanie wad wymowy,
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego,
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

Najważniejszymi powodami do skorzystania ze wsparcia naszych logopedów w zakresie wad wymowy/nieprawidłowo kształtującej się mowy są:

 •  Kształtowanie, wzmacnianie i utrwalanie funkcji prymarnych (oddychanie, odgryzanie, żucie, gryzienie, połykanie).
 • Ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego (m. in. języka, warg, policzków, podniebienia).
 • Wsparcie kształtowania się percepcji słuchowej (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – wpływają na zdolność różnicowania dźwięków mowy).
 • Poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego, rozwijanie mowy opowieściowej, myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia logicznego.
 • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
 • Kształtowania swobodnej wypowiedzi.
 • Wspieranie kształtowania się prawidłowego rozumienia mowy.
 • Nauka prawidłowej wymowy poszczególnych głosek.
 • Rozszerzanie diety w przypadku wybiórczości pokarmowej.
 • Wsparcie w procesie leczenia ortodontycznego.
Sprawdź inne nasze terapie