224
Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to działania, których celem jest usunięcie zakłóceń procesu porozumiewania się, od wad wymowy po niemożność mówienia.
Jest opracowywana indywidualnie i dostosowywana do potrzeb pacjenta.

Cele terapii logopedycznej to m.in.:

 •  usprawnianie motoryki narządów mowy;
 • korygowanie wad wymowy;
 • kształtowanie prawidłowego wzorca czynności prymarnych (oddychanie, gryzienie, żucie, połykanie);
 • wspieranie rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej;
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego;
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się;
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty;
 • wypracowanie alternatywnych sposobów komunikacji.

 

Logopedzi w naszej placówce specjalizują się w zakresie:

 •  Oceny i terapii miofunkcjonalnej, czyli kształtowania, wzmacniania i utrwalania prawidłowych wzorców funkcji prymarnych (oddychanie, odgryzanie, żucie, gryzienie, połykanie);
 • Ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego (m. in. języka, warg, policzków, podniebienia);
 • Wsparcia kształtowania się percepcji słuchowej (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – wpływają
  na zdolność różnicowania dźwięków mowy);
 • Poszerzania zasobu słownika biernego i czynnego, rozwijania mowy opowieściowej, myślenia przyczynowo- skutkowego, myślenia logicznego;
 • Rozwijania umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • Kształtowania swobodnej wypowiedzi;
 • Wspierania kształtowania się prawidłowego rozumienia mowy;
 • Nauka prawidłowej wymowy poszczególnych głosek;
 • Rozszerzania diety w przypadku wybiórczości pokarmowej;
 • Wsparcia w procesie leczenia ortodontycznego;
 • Utrwalanie efektów terapii logopedycznej poprzez stosowanie elastycznego terapeutycznego tapingu.

Regularne powtarzanie ćwiczeń pozytywnie wpływa na utrwalanie i automatyzację umiejętności, które dziecko nabyło podczas pracy z logopedą i jest nieodłącznym elementem terapii.

 

Sprawdź inne nasze terapie