Cennik
Świadczymy rozbudowany pakiet usług specjalistycznych z zakresu:
Rodzaj konsultacji
Cena
Opis konsultacji
Konsultacje u specjalistów
170 zł
170 zł
spotkanie na terenie placówki
spotkanie online
Diagnoza gotowości szkolnej
500 zł
(3 spotkania: 2 z rodzicami i 1 z dzieckiem)
Diagnoza psychologiczna
600 zł
(test inteligencji, obserwacja dziecka, inne dodatkowe testy)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
600 zł
(w kierunku dysleksji, dysgrafii i dysortografii lub dyskalkulii)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
700 zł
(w kierunku dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii)
Przeprowadzenie testów w kierunku diagnozy ADHD (Test MOXO + Conners 3)
600 zł
(3 spotkania: 2 z rodzicami i 1 dzieckiem)
Terapia pedagogiczna *
120 zł
90 zł
(45 minut)
(30 minut)
Terapia psychologiczna *
130 zł
100 zł
(45 minut)
(30 minut)
Indywidualny trening kompetencji społecznych
130 zł
(45 minut)
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) *
60 zł/os.
(45 minut) - grupy od 3 do 7 os.
Socjoterapia
70 zł/os.
(60 minut)
LOGO PRZYGODY
550 zł/os. (12 zajęć w semestrze)
(zajęcia grupowe profilaktyczne)
Arteterapia
550 zł/os. (12 zajęć w semestrze)
(zajęcia grupowe terapeutyczne)
Diagnoza logopedyczna (całościowa)
300 zł
Diagnoza logopedyczna (skrócona)
180 zł
(30 minut)
Terapia logopedyczna
110 zł
80 zł
(45 minut)
(20 minut)
Terapia logopedyczna z tapingiem terapeutycznym
130 zł
100 zł
(45 minut)
(20 minut)
Trening słuchowy metodą Johansena
350 zł
230 zł
diagnoza z audiogramem
diagnoza kontrolna z audiogramem
Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)
600 zł
(4-5 spotkania: 2 z rodzicami i 2-3 z dzieckiem)
Terapia integracji sensorycznej (SI) * (prowadzona przez fizjoterapeutę, pedagoga lub psychologa)
140 zł
(45 minut)
Terapia ręki (prowadzona przez fizjoterapeutę, psychologa lub pedagoga) *
120 zł
(45 minut)
Kompleksowe badanie fizjoterapeutyczne pod kątem wad postawy
180 zł
(1 spotkanie, 45 minut)
Rehabilitacja wad postawy *
600 zł/os
120 zł
80 zł/os.
(45 minut), zajęcia grupowe trwające przez cały semestr
(45 minut), indywidualna
(45 minut), grupowa - grupy do 4 os.
Fizjoterapia
150 zł
(45 minut)
Masaż
130 zł
(45 minut)
Kinesiotaping
70 zł
50 zł
jedno oklejenie
każde kolejne
Wystawienie opinii o funkcjonowaniu dziecka/postępach w terapii w oparciu o zajęcia realizowane w Poradni
300 zł
Wydanie duplikatu opinii sporządzonej przez Poradnię
100 zł
Dopłata za wydanie opinii w języku angielskim
550 zł
* Terapie mogą być realizowane stacjonarnie oraz online poprzez system MS Teams (czas i kwota terapii nie ulegają zmianie).