227
Terapia ręki

Jak przebiega terapia ręki w naszej Poradni?

Terapia ręki opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności
u dziecka. To proces terapeutyczny, którego dopiero jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z narzędziem piszącym w ręku.

Głównym celem terapii jest osiągnięcie sprawności manualnej i grafomotorycznej oraz poprawa
w zakresie techniki pisania. Ćwiczenia skupiają się na obręczy barkowej i kończynach górnych, rozwijaniu motoryki małej, obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego.

Na terapii głównie wspieramy trudności:

  • Manualne ( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, układanie drobnych przedmiotów).
  • Grafomotoryczne ( kreślenia szlaczków, wycinanie, rysowanie, lepienie).
  • Zachowania prawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku.
  • Zwracamy uwagę na obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (prawidłowe trzymanie narzędzia piszącego).
  • Poprawiamy obniżony poziom graficzny pisma.
  • Szybkość ruchów dostosowujemy do zadania, które należy wykonać.
Sprawdź inne nasze terapie