475
Socjoterapia

Jak przebiega Socjoterapia w naszej Poradni?

Zajęcia Socjoterapii mają na celu zaznajamianie uczestników z zasadami funkcjonowania w społeczeństwie, pozytywną komunikacją, budowaniem zdrowych relacji,  asertywności, funkcjonowania w grupie rówieśniczej z poszanowaniem granic swoich i innych. Zajęcia te kierujemy w szczególności dla dzieci starszych (grupy młodsze – dzieci w wielu 10-14 lat oraz grupy starsze dedykowane młodzieży w wieku 15-18 lat). Rozpoznawanie swoich emocji, potrzeb oraz komunikowanie ich to umiejętności, które podczas zajęć młodzież ma szansę trenować wśród rówieśników, dzieląc się wzajemnymi spostrzeżeniami i rozumiejąc swoje potrzeby. Socjoterapia stwarza również możliwości pracy nad określeniem swoich ról społecznych oraz zwiększa motywację do ich realizacji. Zajęcia dedykujemy każdemu kto potrzebuje wsparcia w obszarach społecznych, chce popracować nad pewnością siebie, stać się osobą świadomą swoich emocji czy nauczyć się rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny.

Sprawdź inne nasze terapie