232
Terapia psychologiczna

Jak przebiega terapia psychologiczna w naszej Poradni?

Celem zajęć terapii psychologicznej jest wyposażenie dziecka w zasoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w środowisku zarówno szkolnym jak i domowym oraz w relacjach z rówieśnikami. Istotnym aspektem jest również praca nad edukacją dziecka w zakresie rozumienia i wyrażania emocji, a także praca nad wzmocnieniem pozytywnego obrazu siebie.
Obszary którymi zajmują się nasi psycholodzy to m.in.:

  • Psychoedukacja w zakresie strategii postępowania w sytuacjach trudnych.
  • Kształtowanie pozytywnej samooceny dziecka.
  • Świadomość swoich trudności i wypracowanie metod pracy nad nimi.
  • Praca nad redukcją lęku.
  • Pomoc w odnalezieniu się w trudnej/nowej sytuacji w życiu dziecka.
  • Zwiększenie wiedzy na temat procesów emocjonalnych.
Sprawdź inne nasze terapie