223
Terapia pedagogiczna

Jak przebiegają zajęcia terapii pedagogicznej w naszej Poradni?

Terapia pedagogiczna jest skierowana dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi trudnościami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które wpływają
na trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Ma ona na celu usprawnianie za pomocą terapeuty zaburzonych funkcji oraz doskonalenie tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Taka terapia jest zawsze dobierana indywidualnie i jest skierowana do:

 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju;
 • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości  do czytania i pisania;
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi;
 • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;
 • dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
  – czytania – dysleksja,
  – dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia,
  – poprawnego pisania – dysortografia,
  – matematyki – dyskalkulia.
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej;
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni;
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją;
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową;
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).
Sprawdź inne nasze terapie