225
Trening umiejętności społecznych (TUS)

Jak przebiegają zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w naszej Poradni?

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych mają na celu pomoc dziecku w wykształceniu prawidłowych postaw i zachowań w kontakcie z innymi osobami. Uczestnicy treningu
w bezpiecznych warunkach warsztatowych ćwiczą sytuacje, z którymi przyjdzie im się spotkać
w życiu. Na zajęciach dzieci uczą się również o swoich różnicach indywidualnych i tym jak możemy je wykorzystać w codziennym funkcjonowaniu.

Obszary nad którymi pracujemy na zajęciach Treningu umiejętności społecznych (TUS) to m.in.:

  • Psychoedukacja w zakresie emocji.
  • Nawiązywanie i utrzymywanie przyjacielskich relacji z rówieśnikami.
  • Pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
  • Współpraca z innymi osobami.
  • Praca nad zwiększeniem empatii i tolerancji.
Sprawdź inne nasze terapie