225
Trening umiejętności społecznych (TUS)

Jak przebiegają zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w naszej Poradni?

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych mają na celu pomoc dziecku
w wykształceniu prawidłowych postaw i zachowań w kontakcie z innymi osobami. Uczestnicy treningu w bezpiecznych warunkach warsztatowych ćwiczą sytuacje,
z którymi przyjdzie im się spotkać w życiu. Na zajęciach dzieci uczą się również
o swoich różnicach indywidualnych i tym jak możemy je wykorzystać
w codziennym funkcjonowaniu.

Obszary nad którymi pracujemy na zajęciach Treningu umiejętności społecznych (TUS) to m.in.:

  • Psychoedukacja w zakresie emocji;
  • Nawiązywanie i utrzymywanie przyjacielskich relacji z rówieśnikami;
  • Pokojowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
  • Współpraca z innymi osobami;
  • Praca nad zwiększeniem empatii i tolerancji.
Sprawdź inne nasze terapie