228
Terapia integracji sensorycznej

Jak przebiegają zajęcia integracji sensorycznej w naszej Poradni?

Integracja Sensoryczna ma na celu poprawę funkcjonowania dziecka oraz pomaga wykorzystać potencjał rozwojowy. Ma ona stymulować centralny układ nerwowy, poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych. Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością i towarzyszy nam od początku życia, ponieważ zaczyna się już w życiu płodowym.

Programy terapeutyczne zaburzeń integracji sensorycznej zawierają różne kombinacje zadań usprawniających przetwarzanie procesów SI. Terapeuta dobiera ćwiczenia i aktywności podczas spotkania adekwatnie do zdiagnozowanego wcześniej problemu dziecka, jego możliwości, aktualnego stanu pobudzenia oraz kondycji psychicznej i fizycznej. Zajęcia prowadzone są
w odpowiednio przystosowanych salach terapeutycznych, w których skład wchodzą między innymi: hamaki, huśtawki, trampoliny, suchy basen, podwieszane liny, równoważnie, tunele zestawy miękkich klocków, materace, maty o rożnej twardości i fakturze, piłki i dyski rehabilitacyjne, instrumenty muzyczne, zestawy do stymulacji węchowej, wzrokowej, słuchowej, deskorolki, masażery, drabinki.

W terapii skupiamy się głównie NA:

 1.  Pracy nad normalizacją funkcjonowania układu przedsionkowego
  i proprioceptywnego;
 2. Normalizacją odbioru wrażeń dotykowych;
 3.  Rozwijaniem reakcji równoważnych, normalizacja reakcji posturalnych;
 4. Rozwijanie zdolności do planowania motorycznego;
 5. Stymulacja wzrokowa;
 6. Rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej, orientacji w stronach ciała
  i kierunkach w przestrzeni;
 7.  Stymulacja węchowa;
 8. Ćwiczenia ruchów naprzemiennych;
 9. Ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej;
 10. Rozwój reakcji wzrokowo – ruchowej;
 11. Rozwój zdolności do regulacji napięcia mięśniowego mięśni antygrawitacyjnych.
Sprawdź inne nasze terapie