229
Rehabilitacja wad postawy

Jak przebiega rehabilitacja wad postawy w naszej Poradni?

Głównym elementem zajęć korekcyjnych jest dostosowanie do pacjenta odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych w oparciu o istniejące trudności w postawie. W trakcie gimnastyki skupiamy się na wzmocnieniu mięśni grzbietu, brzucha, nóg oraz pomaturalnych. Ćwiczenia są tak dobierane by zwiększyć sprawność, wydolności a także możliwości ruchowe dziecka.

Najważniejszymi powodami do skorzystania ze wsparcia naszych fizjoterapeutów w zakresie wad postawy są:

  •  Wyrobienie prawidłowych nawyków postawy, świadomości przyjmowania odpowiedniej postawy ciała;
  • Korekcja wad postawy oraz zapobieganie ich pogłębianiu;
  • Wzmocnienie mięśni przykręgosłupowych;
  • Poprawienie sprawności fizycznej oraz wydolnościowej;
  • Rozciągnięcie mięśni nadmiernie przykurczonych oraz wzmocnienie mięśni nadmiernie osłabionych;
  • Zwiększenie zakresu ruchomości w stawach oraz możliwego ruchu.
Sprawdź inne nasze terapie