353
Sylwia Sulima
Pedagog specjalny
Terapeuta pedagogiczny
Terapeuta ręki
Trener Umiejętności Społecznych

Ukończyłam Akademie Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi na różnym poziomie rozwoju. Wspieram terapeutycznie osoby z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera oraz prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Jestem Trenerem terapii neurobiofeedback, gdzie wspieram dzieci i młodzież w treningu koncentracji uwagi, regulowania emocji i relaksacji.

Jako pedagog specjalny dokonuję oceny funkcjonowania dzieci w przestrzeni społecznej oraz tworzę Indywidualne Programy Terapeutyczne.

Regularnie uczestniczę w seminariach i kursach z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Szkolenia:

  • Terapia Biofeedback EEG oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności.
  • Trening Umiejętności Społecznych.
  • Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży.
  • Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).
  • Terapia ręki i stopy.
  • Dziecięca matematyka, czyli jak wspomagać rozwój dziecka w zakresie edukacji matematycznej autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
  • Seminarium “ Mam Aspergera ”.
  • Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Poznaj resztę Kadry