412
Magdalena Szczepańska
Pedagog
Terapeuta pedagogiczny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo – wychowawcza oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika pracy. Ukończyłam również studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam już podczas liceum angażując się w wolontariat w świetlicy środowiskowej oraz jako pomoc rodzinom zastępczym współpracującym z Caritas.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać podczas licznych praktyk w fundacji „Sławek”, szkołach podstawowych i domach dziecka.

Po ukończeniu studiów zaczęłam pracę w placówce opiekuńczo- wychowawczej , podczas której zdobywałam doświadczenie w pracy z rodzinami z trudnościami  opiekuńczo wychowawczymi , przeszłam również szkolenie z rozpoznawania wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Aktualnie jestem pedagożką szkolną na Ochocie.

W swojej pracy wykorzystuje metody NVC. W pracy terapeutycznej staram się podchodzić holistycznie do ucznia, wykorzystując poznane metody terapii.

Poznaj resztę Kadry