376
Joanna Kowszewicz
Logopeda

Jestem absolwentką studiów logopedycznych pierwszego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim oraz drugiego stopnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas praktyk w przedszkolach, szpitalach i poradniach.

Zajmuję się terapią miofunkcjonalną a w związku z ukończeniem szkoły muzycznej i zamiłowaniem również w tym kierunku, chętnie sięgam po muzykę, którą łączę z nauką na zajęciach logorytmicznych.

Obecnie pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz stale poszerzam swoją wiedzę na szkoleniach i warsztatach.

Poznaj resztę Kadry