135
Martyna Elmanowska
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Terapeuta ręki
Trener Umiejętności Społecznych

Ukończyłam studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika Ogólna i Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii. Od 2018 roku jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Pracę z dziećmi zaczęłam w 2010 roku jako nauczyciel wychowawca. W trakcie tych lat ukończyłam szereg kursów tj.:

– Integracja sensoryczna I, II stopień;

– Polskie standaryzowane testy integracji sensorycznej;

– Terapia ręki I, II stopień;

– Metoda ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne;

– Original Play dr O.Fred Donaldson;

– Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;

– Metoda Dobrego Startu

– Trening umiejętności społecznych.

– Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?;

– W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne;

– Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI;

– Na drodze ku samodzielności. Tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodziców;

– Wspomaganie rozwoju analizatora słuchowego i wzrokowego w przedszkolu warunkiem sukcesu w czytaniu i pisaniu w szkole;

–  Lęk u dzieci – jak pomóc dzieciom, które się boją?;

– Pomoc przedmedyczna.

 

Dzięki ukończonym kursom i warsztatom dokształcającym mogę w swojej pracy stosować różne metody wspierające rozwój dziecka. Szybko przekonałam się, że praca ta jest moim powołaniem. Przynosi mi ona ogromną radość, satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego.

Poznaj resztę Kadry