366
Agnieszka Radomska
Psycholog
Trener Umiejętności Społecznych

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Psychologia. W 2024 roku rozpoczęłam 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach terapeutycznych jako psycholożka i terapeutka, prowadząc zajęcia indywidualne, jak i grupowe. 

Bardzo ważne jest dla mnie ciągłe doskonalenie własnych umiejętności i warsztatu pracy, dlatego regularnie biorę udział w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach i kursach specjalistycznych, m.in.:

 •  Trening Umiejętności Społecznych 
 • Poznawczo-behawioralne modele interwencji nauczyciela/pedagoga w relacji z dzieckiem
 • Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)
 • WOPFU/IPET/VB-MAPP, wskazówki do stworzenia dokumentacji terapeutycznej
 • Zespół patologicznego unikania – jak pomóc dziecku, które ciągle mówi nie?
 • Picture Exchange Communication System, poziom 1
 • Co zrobić, by osoba z głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością zaczęła nabywać szybko nowe umiejętności?
 • Zachowania niepożądane u dzieci
 • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 • Interwencja kryzysowa – jak pracować z osobą, którą dotknęła nagła tragedia?
 • Efektywna praca z grupą 

Dzięki temu mogę jeszcze skuteczniej udzielać pomocy i wsparcia moim podopiecznym i ich rodzinom.

Praca z dziećmi daje mi mnóstwo radości. Moim nadrzędnym celem jest zadbanie o ich rozwój emocjonalno-społeczny w warunkach akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. Staram się dostrzegać ich indywidualne potrzeby i podążać za nimi. 

Poznaj resztę Kadry