363
Adrianna Jarmużewska
Pedagog
Socjoterapeuta
Trener Umiejętności Społecznych

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, ze specjalizacją wychowanie resocjalizujące. Swoją pracę z dziećmi i młodzieżą zaczęłam na stażu w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom”, gdzie zdobywałam doświadczenie, a lata tam spędzone zaowocowały odnalezieniem ulubionej formy pracy z młodzieżą jaką są oddziaływania socjoterapeutyczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując głównie w placówkach wsparcia dziennego oraz jako kurator społeczny. Jestem również trenerką umiejętności społecznych, trenerką zastępowania agresji oraz mediatorką  szkolną. Aktualnie oprócz prowadzenia grupowych zajęć  specjalistycznych pełnię funkcję pedagożki szkolnej.

Poznaj resztę Kadry