137
Magdalena Radulska
Logopeda

Jestem absolwentką studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam również pedagogikę resocjalizacyjną w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas odbywania praktyk w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szkołach podstawowych i przedszkolach. Od 8 lat pracuję jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a od 4 lat łączę obowiązki z prowadzeniem terapii logopedycznej. Nieustannie rozwijam swój warsztat
na licznych szkoleniach.

Zajmuję się terapią miofunkcjonalną, przywracam język i mięśnie układu orofacjalnego do właściwych funkcji żucia, oddychania i połykania, jak również wadami wymowy usprawniając mięśnie biorące udział w artykulacji. Pracuję głównie z  dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z różnymi trudnościami, między innymi dyslalią, spektrum autyzmu, jak również z pacjentami ortodontycznymi.

W mojej pracy wykorzystuję różne metody indywidualnie dostosowane do potrzeb i celów pacjenta. Zajęcia z dziećmi prowadzę w formie zabawy, podczas których najważniejsze jest poczucie ich bezpieczeństwa oraz pomoc im w przezwyciężaniu trudności, z którymi się borykają.

Poznaj resztę Kadry