137
Magdalena Radulska
Logopeda
Provider treningu słuchowego metodą Johansena

Jestem absolwentką studiów logopedycznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam również pedagogikę resocjalizacyjną w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas odbywania praktyk w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szkołach podstawowych i przedszkolach. Od 8 lat pracuję jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a od 4 lat łączę obowiązki z prowadzeniem terapii logopedycznej. Nieustannie rozwijam swój warsztat na licznych szkoleniach i warsztatach. 

Zajmuję się terapią miofunkcjonalną, wspierając ją terapeutycznym tapingiem i masażem logopedycznym, wadami wymowy usprawniając mięśnie biorące udział w artykulacji, jak również treningiem słuchowym wspierającym terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego. 

W mojej pracy wykorzystuję różne metody indywidualnie dostosowane do potrzeb i celów pacjenta. Zajęcia z dziećmi prowadzę w formie zabawy, podczas których najważniejsze jest poczucie ich bezpieczeństwa oraz pomoc im w przezwyciężaniu trudności, z którymi się borykają. 

Poznaj resztę Kadry