154
Patrycja Szumowska
Pedagog specjalny
Terapeuta pedagogiczny
Terapeuta ręki
Trener Umiejętności Społecznych

Ukończyłam studia pedagogiczne I stopnia o kierunku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia II stopnia pedagogiki specjalnej o specjalizacji Terapii Pedagogicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Aktualnie jestem studentką oligofrenopedagogiki.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w ogólnodostępnych oraz prywatnych placówkach edukacyjnych – poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

Swoją przygodę z dydaktyką rozpoczęłam od wychowania przedszkolnego, stopniowo rozszerzając swoje umiejętności o treningi umiejętności społecznych, terapie pedagogiczną, wspomaganie uczniów z trudnościami i zaburzeniami w rozwoju. Aktualnie jestem wychowawcą klas początkowych oraz wspieram dzieci ze specyficznymi i specjalnymi trudnościami w uczeniu się. W trakcie swojej działalności dydaktyczno – wychowawczej rozszerzałam swoje kwalifikacje licznymi kursami oraz szkoleniami, m.in.: Bajkoterapią, Terpią Ręki, Sensoplastyką, Innowacyjnymi Metodami Aktywizującymi, czy Ortografitti.

Podczas zajęć przede wszystkim kieruję się dobrem wychowanka, poczuciem bezpieczeństwa, które pozwoli mu się otworzyć. Relacja terapeuta-uczeń jest dla mnie ważnym aspektem, ponieważ dobre samopoczucie pozwoli mu w najbardziej optymalny sposób zaangażować się w proces terapeutyczny.
Dobór metod opieram na poznanej u dziecka strefie najbliższego rozwoju, w swojej pracy wykorzystuje wszelakie pomoce dydaktyczne rozwijające holistyczny rozwój ucznia.

Poznaj resztę Kadry