160
Katarzyna Adamczuk
Pedagog
Terapeuta pedagogiczny
Trener Umiejętności Społecznych

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Ukończyłam również studia magisterskie w zakresie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz studia podyplomowe na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej. Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach, poprzez:

wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej,

odbycie stażu w Fundacji zajmującej się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, jak również podejmowaniem działań na rzecz ochrony praw dziecka,

praktyki w Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej,

prowadzenie szkoleń, z ramienia wyżej wymienionych placówek, jak i innych instytucji, z zakresu profilaktyki pierwszo, drugo i trzeciorzędowej.

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę na stanowisku nauczyciela w przedszkolu, co miało ogromny wpływ na poszerzenie mojej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Zostałam pedagogiem, ponieważ bardzo lubię pracę z dziećmi. Możliwość uczestnictwa w ich rozwoju oraz poszukiwaniu własnych ścieżek przynosi mi ogromną satysfakcję i motywację do dalszych działań. W bezpośrednim kontakcie z dziećmi ważne jest dla mnie to, by czuły się komfortowo i bezpiecznie. Staram się sprostać ich potrzebom. Przykładam bardzo dużą wagę do indywidualnego podejścia oraz budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku. Interesuję się psychologią rozwojową człowieka, arteterapią, Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Prywatnie jestem osobą spontaniczną, z dużym dystansem do samej siebie. Moją pasją są książki (głównie biograficzne), podróże z plecakiem, bieganie, sporty wodne i rolki. Do najważniejszych cech mojego charakteru zaliczam spostrzegawczość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, ciekawość świata, cierpliwość oraz umiejętność panowania nad swoimi emocjami.

Poznaj resztę Kadry