PRAWIDŁOWE ODDYCHANIE

Temat oddychania przez usta u dzieci i konsekwencji z tym związanych zupełnie umknął w spojrzeniu na prawidłowy rozwój dziecka, a w obszarze medycznym w diagnostyce, prewencji i leczeniu. Temat ten dotyczy…