O nas

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i Rehabilitacyjna Towarzystwa Edukacyjnego Vizja stanowi zespół specjalistów
z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zależy nam na holistycznym wsparciu podopiecznych.

Rozwijamy się dla Państwa i z każdym rokiem poszerzamy Naszą ofertę.

Jeżeli Państwo dziecko:
 • przejawia symptomy nadruchliwości;

 • ma trudności z koncentracją;

 • ma trudności z nieprawidłowym napięciem mięśniowym;

 • ma trudności z niezgrabnością ruchową, przez co są problemy;

 • ma trudności z podejmowaniem nowych zajęć ruchowych jak na przykład jazda na rowerze, bieganie, pływanie;

 • ma trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów manualnych np. rysowanie, cięcie, pisanie, malowanie, nawlekanie;

 • posiada opinię o dysleksji, dysortografii, dyskalkulii;

 • unika kontaktu z rówieśnikami;

 • przeżywa trudne emocjami;

 • unika miejsc hałaśliwych, zatłoczonych;

 • niechętnie bawi się na placu zabaw (zabawy w piasku, huśtanie, zjeżdżanie na zjeżdżalni);

 • nie toleruje niektórych faktur ubrań (gryzące ubrania, metki);

 • jest nadwrażliwe na światło;

 • ma wybiórczość pokarmową;

 • pojawiają się niekontrolowane ruchy kończyn;

 • poszukuje nowych mocnych bodźców poprzez mocne drapanie, machanie rękoma, wyginanie palców, przeciskanie się przez – ciasne powierzchnie, ugniatanie w kocu, mocne huśtanie, kręcenie na fotelu obrotowym, chodzenie boso, rozbieranie się, chodzenie nago, szukanie doznań cieplnych.