23
WERONIKA DOBROWOLSKA
Logopedzi

Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku pedagogika specjalna, logopedia, które ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Obecnie pogłębiam swoją wiedzę z zakresu logopedii uczęszczając na studia podyplomowe z Neurologopedii, a także biorąc udział w różnych szkoleniach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam już w trakcie studiów dzięki licznym praktykom oraz pracy w przedszkolach.

Poznaj resztę Kadry