176
Sylwia Sobczyńska
Psycholog
Trener Umiejętności Społecznych

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już podczas studiów. Miejsca, w których pełniłam staże i wolontariat to Akademicki Ośrodek Psychoterapii, Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach fundacji Bator Tabor byłam również wolontariuszką prowadzącą zajęcia dla dzieci na oddziałach onkologicznych. Przez ostatnie dwa lata pracowałam jako psycholog przedszkolny, gdzie prowadziłam terapię dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, udzielałam konsultacji rodzicom oraz prowadziłam zajęcia wspierające rozwój emocjonalny i społeczny.
Jestem również certyfikowanym trenerem TUS pierwszego i drugiego stopnia.
Regularnie doskonalę swój warsztat poprzez udział w szkoleniach.
W pracy z dzieckiem staram się podążać za jego potrzebami. Obserwowanie rozwoju młodego człowieka i wspólne pokonywanie trudności daje mi ogromną satysfakcję.

Poznaj resztę Kadry