158
Sylwia Nowak
Pedagog
Terapeuta pedagogiczny
Terapeuta ręki
Trener Umiejętności Społecznych

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz studiów podyplomowych
z zarządzania oświatą. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z diagnozy, rewalidacji i terapii pedagogicznej z pedagogiką szkolną. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi na wszystkich etapach edukacyjnych jako nauczyciel, pedagog szkolny, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny oraz trener umiejętności społecznych. W codziennej pracy kieruję się empatią i wyrozumiałością a przede wszystkim szacunkiem wobec dzieci i ich rodziców.

 

 

 

Poznaj resztę Kadry