Dyslalia
nieprawidłowa realizacja poszczególnych głosek.
Dyslalia wieloraka
nieprawidłowa realizacja kilku głosek jednocześnie.
Nosowanie
to realizacja głosek, które powinny być wymawiane poprzez kierowanie strumienia powietrza wyłącznie torem ustnym, w sposób nosowy (powietrze przechodzi również przez nos).
Protruzja
określenie nadmiernego wychylenia zębów przednich w stronę wargową.
Przerost migdałka gardłowego (tzw. trzeci migdał)
oznacza nadmierny rozrost migdałka, który znajduje się za nosem, w miejscu, gdzie jama nosowa przechodzi w gardło. Trzeci migdał zaczyna się rozwijać po narodzinach. Potem bardzo szybko rośnie - zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa. Wówczas jest on bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, gdyż – jako część układu odpornościowego – chroni dziecko przed bakteriami, wirusami i innymi patogenami ze środowiska zewnętrznego.
Przodozgryz
jako odstępstwo od zgryzu prawidłowego może dotyczyć zarówno samych zębów jak i całych szczęk. Ważne jest ustalenie, czy szczęka i żuchwa są normalnie rozwinięte, czy też występują odstępstwa od normy (np. połączenie makrogenii – zbyt dużej żuchwy z mikrognacją – niedorozwiniętą szczęką górną).
Retruzja
określenie nadmiernego przechylenia zębów przednich w stronę językową.
Rotacyzm (reranie)
to nieprawidłowa realizacja głoski [r].
Sygmatyzm (seplenienie)
to nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych (czyli ralizowanych poprzez zetknięcie/zbliżenie czubka języka z zębami lub wałkiem dziąsłowym), jednego, dwu lub wszystkich trzech szeregów (syczącego: [s, z, c, dz]; ciszącego: [ś, ź, ć, dź]; szumiącego: [sz, ż, cz, dż]). Zaburzona może być artykulacja jednej kilku lub nawet kilkunastu głosek.
Tyłozgryz
wada zgryzu polegająca na dotylnym przesunięciu dolnego łuku zębowego względem górnego. Do tyłozgryzu zaliczamy też tyłożuchwie.
Wada zgryzu
to wszelkie odstępstwo od prawidłowego sposobu zwierania się zębów. Objawia się ono ustawieniem zębów w nierównym łuku, opóźnieniem czasu wyrzynania się zębów, zbyt dużą liczbą zębów, brakiem zębów w łuku zębowym a także zębami o innym kształcie i wielkości niż pozostałe.
Wałek dziąsłowy
to tzw. „górka” za górnymi zębami do której zbliżamy (lub dotykamy) czubek języka podczas realizacji niektórych głosek.
Zgryz krzyżowy
wada zgryzu polegająca na zachodzeniu zęba lub grupy zębów dolnych na górne.
Zgryz otwarty
wada zgryzu w której zęby górne nie dotykają do zębów dolnych.