Bogata oferta naszej placówki pozwala dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym na wielopłaszczyznowy rozwój.

Świadczymy rozbudowany pakiet usług specjalistycznych:

 • Diagnozę i terapię pedagogiczną
 • Diagnozę i terapię psychologiczną
 • Diagnozę i terapię logopedyczną
 • Reedukację
 • Rewalidację
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Pomoc w odrabianiu prac domowych
 • Pomoc dla rodziców i opiekunów w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych
 • Terapię zaburzeń zachowania
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych szkolnych
 • Poradnictwo dla rodziców i opiekunów
 • Terapię ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Integrację sensoryczną
 • Gimnastykę korekcyjną (indywidualną i grupową)
 • Rehabilitację
 • Kinesiotaping
 • Ocenę dojrzałości szkolnej tzn. gotowości do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła
 • Zajęcia tematyczne dla dzieci starszych i rodziców
 • Wydawanie opinii uwzględnianych przez szkoły:
  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
  • inne opinie,
 • Porady seksuologa,
 • Telefon zaufania

Bogata oferta naszej placówki pozwala dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym na wielopłaszczyznowy rozwój.

Świadczymy rozbudowany pakiet usług specjalistycznych:

 • Diagnozę i terapię pedagogiczną
 • Diagnozę i terapię psychologiczną
 • Diagnozę i terapię logopedyczną
 • Reedukację
 • Rewalidację
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Pomoc w odrabianiu prac domowych
 • Pomoc dla rodziców i opiekunów w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych
 • Terapię zaburzeń zachowania
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych szkolnych
 • Poradnictwo dla rodziców i opiekunów
 • Terapię ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Integrację sensoryczną
 • Gimnastykę korekcyjną (indywidualną i grupową)
 • Rehabilitację
 • Kinesiotaping
 • Ocenę dojrzałości szkolnej tzn. gotowości do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła
 • Zajęcia tematyczne dla dzieci starszych i rodziców
 • Wydawanie opinii uwzględnianych przez szkoły:
  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
  • inne opinie,
 • Porady seksuologa,
 • Telefon zaufania

Bogata oferta naszej placówki pozwala dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym na wielopłaszczyznowy rozwój.

Świadczymy rozbudowany pakiet usług specjalistycznych:

 • Diagnozę i terapię pedagogiczną
 • Diagnozę i terapię psychologiczną
 • Diagnozę i terapię logopedyczną
 • Reedukację
 • Rewalidację
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Pomoc w odrabianiu prac domowych
 • Pomoc dla rodziców i opiekunów w zapobieganiu i przezwyciężaniu trudności wychowawczych
 • Terapię zaburzeń zachowania
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych szkolnych
 • Poradnictwo dla rodziców i opiekunów
 • Terapię ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Integrację sensoryczną
 • Gimnastykę korekcyjną (indywidualną i grupową)
 • Rehabilitację
 • Kinesiotaping
 • Ocenę dojrzałości szkolnej tzn. gotowości do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła
 • Zajęcia tematyczne dla dzieci starszych i rodziców
 • Wydawanie opinii uwzględnianych przez szkoły:
  • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
  • inne opinie,
 • Porady seksuologa,
 • Telefon zaufania

Nasza Poradnia specjalizuje się w działaniach z zakresu poradnictwa, konsultacji, diagnozowania, prowadzenia terapii oraz warsztatów, prelekcji, wykładów i szkoleń.