Nasz personel oferuje pomoc w procesie dydaktyczno- wychowawczym dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Charakteryzują nas doskonałe umiejętności praktyczne, wysoka etyka zawodowa ale także życzliwość i chęć świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W naszej Poradni istnieje możliwość skorzystania z pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Kadrę specjalistyczną Poradni stanowią:

Katarzyna Wiktorowicz

Dyrektor NPPPiR TE VIZJA, Pedagog, Terapeuta pedagogiczny


Ukończyłam studia wyższe na kierunkach: Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Terapia pedagogiczna oraz Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach, poprzez:
 • wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • odbycie stażu w Fundacji zajmującej się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, jak również podejmowaniem działań na rzecz ochrony praw dziecka,
 • praktyki w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,
 • prowadzenie szkoleń, z ramienia wyżej wymienionych placówek, jak i innych instytucji, z zakresu profilaktyki pierwszo, drugo i trzeciorzędowej.

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę na stanowisku nauczyciela w przedszkolu, co miało ogromny wpływ na poszerzenie mojej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Zostałam pedagogiem, ponieważ bardzo lubię pracę z dziećmi. Możliwość uczestnictwa w ich rozwoju oraz poszukiwaniu własnych ścieżek przynosi mi ogromną satysfakcję i motywację do dalszych działań.

Na co dzień uczestniczę w szkoleniach i warsztatach rozwijających i doskonalących mój warsztat pracy.

W bezpośrednim kontakcie z dziećmi ważne jest dla mnie to, by czuły się komfortowo i bezpiecznie. Staram się sprostać ich potrzebom. Przykładam bardzo dużą wagę do indywidualnego podejścia oraz budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Interesuję się psychologią rozwojową człowieka, arteterapią, Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Paulina Smolińska

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)


Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie na Wydziale Fizjoterapii - studia licencjackie oraz Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie - studia magisterskie. Poprzez naukę w powyższych Uczelniach zdobyłam kwalifikacje jako Fizjoterapeuta. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki ogólnej.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach poprzez praktyki w wielu instytucjach.

Ponad 4 lata pracowałam w Centrum Medycznym i Rehabilitacji KRIOSONIK na stanowisku Fizjoterapeuta. Jako Terapeuta Integracji Sensorycznej odbyłam także staż terapeutyczno - diagnostyczny w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Dodatkowo w trakcie trwania studiów i pracy oraz obecnie zdobywam dodatkowe kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia głównie ze specjalizacją pediatryczną tj.:

 • Kinesiotaping podstawowy
 • Terapia Punktami Spustowymi
 • Terapia Ręki st. I
 • Terapia SI st. I i II
 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Terapia poznawczo – behawioralna
 • Osteopatia w pediatrii
 • Praca z dzieckiem autystycznym
 • Sensoplastyka st. I i II
 • Nowe podejście do terapii deformacji stopy
 • Sensory Babies - organizacja Integracji Sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do początku okresu przedszkolnego
 • Terapia manualna w logopedii st. I
 • Dziecko z wadą postawy w terapii sensomotorycznej
 • Ocena diagnostyczna procesów integracji sensorycznej w ujęciu neurorozwojowym
 • Dziecko wiotkie – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – formy i sposoby oddziaływań terapeutycznych
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym

Od zawsze lubię dzieci oraz pracę z Nimi. Odkąd pamiętam zawsze interesowała mnie rehabilitacja w pediatrii. Pomoc dzieciom poprzez terapię daje mi ogromną satysfakcję oraz wiele radości. W kontakcie z Nimi jestem otwarta oraz staram się stworzyć komfortowe warunki pracy. Od roku szkolnego 2015/2016 w Szkołach Towarzystwa Edukacyjnego VIZJA z ramienia Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Rehabilitacyjnej prowadzę diagnostykę i zajęcia z korektywy indywidualnej, w grupach mniejszych oraz grupowej, fizjoterapii, zajęcia z terapii ręki oraz diagnozę i zajęcia z terapii integracji sensorycznej.

Katarzyna Suchowiecka

Logopeda


Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyłam filologię polską, zdobywając tytuł magistra oraz kwalifikacje zawodowe jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz jako logopeda. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów, ze względu na swoje zainteresowanie teatrem i aktorstwem, brałam udział w różnorodnych warsztatach teatralnych oraz ukończyłam roczny kurs w krakowskim LartStudiO, gdzie pod okiem wykładowców miałam okazję przekonać się na własnej skórze, na czym polega specyfika sztuki aktorskiej.

W swojej pracy, nauczycielskiej i logopedycznej, kieruję się konsekwencją, staram się wykorzystać czas przeznaczony na zajęcia w taki sposób, aby uczniowie mogli czerpać z nich jak najwięcej, nie tylko wiedzy, ale także przyjemności.

Anna Makowska

Psycholog


Jestem absolwentką Społecznej Psychologi Klinicznej na SWPS w Warszawie. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami w przedszkolach i w szkołach podstawowych. W swojej praktyce szczególną uwagę zwracam na to aby poznać mocne strony dziecka, rozwijać jego pasje, wspierać w rozwoju. Prowadzę zajęcia terapii dysleksji oraz innych trudności szkolnych.

Olga Rostkowska-Wachowicz

Psycholog


Jestem absolwentką wydziału psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, posiadam uprawnienia pedagogiczne. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez PTP.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać w trakcie studiów. Ukończyłam staż w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz byłam wolontariuszką w Centrum Praw Kobiet. Pracowałam jako konsultant pierwszego kontaktu w „Niebieskiej Linii”. Od 2013r. stale współpracuję ze Stowarzyszeniem dla Rodzin, gdzie prowadzę terapie indywidualne dzieci i dorosłych, a także grupy socjoterapeutyczne. Od 2014 r. współpracuję z przedszkolami w zakresie udzielania wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom a także prowadzę indywidualne terapie dla dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Przez ponad rok byłam wychowawcą w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD na warszawskim Bemowie, prowadziłam grupę przedszkolną. Odbyłam także staż psychoterapeutyczny w zakresie terapii rodzin w Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Pracowałam jako psycholog i nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej. Jestem edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla nauczycieli i Pozytywnej Dyscypliny dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Izabela Lewkowicz

Logopeda


Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyłam filologię polską oraz logopedię ogólną i kliniczną ze specjalizacją glottodydaktyczną.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako nauczyciel, lektor języka polskiego jako obcego oraz logopeda. Pracowałam w placówkach integracyjnych i terapeutycznych, gdzie zajmowałam się terapią logopedyczną dzieci m.in. ze spektrum autyzmu oraz wadami genetycznymi. Stale zdobywam wiedzę i podnoszę kwalifikacje na różnych szkoleniach (m. in. integracja sensoryczna - kurs I stopnia, AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – kurs I i II stopnia). W terapii logopedycznej dobieram najbardziej efektywne metody pracy, indywidualnie dopasowane do możliwości i potrzeb uczniów. Zajęcia łączą naukę z zabawą. Podczas nich dzieci nie tylko ćwiczą prawidłową wymowę głosek, lecz także uczą się współpracy, wytrwałości, logicznego i kreatywnego myślenia oraz rozszerzają kompetencje komunikacyjne.

Aleksandra Zalewska

Psycholog, trener umiejętności społecznych


Jestem absolwentką Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie kończę studia z zakresu Pedagogiki Pracy i Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami zdobyłam podczas toku studiów biorąc udział w szeregu praktyk, szkoleń i warsztatów poświęconych nabywaniu kompetencji w obszarze pomocy psychologicznej. Obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologicznych i fundacjach gdzie prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe oraz udzielam wsparcia, konsultacji, poradnictwa, terapii psychologicznej w obszarach:
 • trudności szkolnych
 • doświadczania lęku i napięcia w sytuacjach społecznych
 • problemów w relacjach rówieśniczych
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • doświadczania przygnębienia, smutku, wahań nastroju
 • niemożności poradzenia sobie z takimi uczuciami jak: złość, wstyd, niezadowolenie
 • problemach z koncentracją i uwagą

Ponadto prowadzę warsztaty dla rodziców, udzielam konsultacji wychowawczych i zajmuję się profilaktyką zdrowia psychicznego. Prowadzę trening umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD. Jestem również publicystką artykułów z dziedziny psychologii w czasopismach branżowych.

W swojej pracy przede wszystkim skupiam się na budowaniu pozytywnej relacji z dzieckiem, poszukiwaniu jego mocnych stron oraz empatycznym podejściu i zaangażowaniu w rozwiązanie trudności z którymi się boryka. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Dominika Szabat

Pedagog


Ukończyłam Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna oraz Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczna na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika.

Ponadto poszerzyłam swoją wiedzę poprzez udział w kursach i szkoleniach, między innym w „Poznawczo-behawioralnym kursie kształtowania umiejętności i zastępowania agresji dziecka” (uzyskany certyfikat trenerski AMITY StART), 3-modułowym kursie bazowym „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Behawioralnej, Treningu Umiejętności Społecznych – terapii grupowej dla dzieci ze spektrum autyzmu, AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (I i II stopień) oraz konferencjach, między innymi „Szkoła z Zespołem Aspergera”, „Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD”.
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyłam pracując w różnych placówkach zajmujących nauczaniem, wychowaniem i terapią, szczególnie w Schronisku dla Nieletnich, Przedszkolu Integracyjnym, Ośrodku Terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz prowadząc domową terapię pedagogiczną.

Pracę pedagoga traktuję jako swoistą misję, której celem jest jak największa samodzielność dziecka, szczególnie w kwestii dokonywania wyborów, samodzielnego myślenia, samodzielnego zdobywania wiedzy. Pracując z dzieckiem staram się wyposażyć go w szereg umiejętności, które są niezbędne w procesie uczenia się, w funkcjonowaniu w życiu społecznym, prawidłowym rozwoju emocjonalnym. Każde dziecko jest inne – ma swoje trudności, marzenia, dlatego uważam, że indywidualne, dynamiczne podejście jest kluczem do owocnej pracy pedagogicznej. Podstawą relacji, którą staram się stworzyć z dzieckiem jest szacunek i zaufanie.

Weronika Dobrowolska

Logopeda


Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku pedagogika specjalna, logopedia, które ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Obecnie pogłębiam swoją wiedzę z zakresu logopedii uczęszczając na studia podyplomowe z Neurologopedii, a także biorąc udział w różnych szkoleniach. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam już w trakcie studiów dzięki licznym praktykom oraz pracy w przedszkolach.

Elżbieta Dudzińska

Lekarz medycyny integralnej


Jestem lekarzem medycyny integralnej specjalizującym się w terapiach oddechowych. Dyplom lekarza medycyny uzyskałam na Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1989 r.

W 2017 r. ukończyłam studia podyplomowe dla lekarzy z Medycyny Integralnej na Uniwersytecie Arizona.
W 2009 r. ukończyłam kurs i uzyskałam certyfikat z technik redukcji stresu MBSR w Instytucie Medycyny Behawioralnej przy University of Massachusetts w USA.
W 2019 roku uzyskałam certyfikat trenera technik oddechowych Metodą Butejki.

Zajmuję się terapiami oddechowymi, udzielam porad lekarskich w ramach konsultacji integralnych oraz prowadzę warsztaty i wykłady dotyczące reedukacji oddechowej, profilaktyki i edukacji pro-zdrowotnej (m.in. warsztaty i wykłady dotyczące snu, stresu i technik jego redukcji).

Magdalena Trochimiak

Logopeda


Jestem absolwentką studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie w pracy zaczęłam zdobywać na praktykach w trakcie studiów m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach oraz w licznych placówkach oświatowych. Posiadam uprawnienia w zakresie nauczania języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w szkoleniach z zakresu m.in. terapii dzieci ze spektrum autyzmu, metod wywoływania głosek, profilaktyki logopedycznej.

Martyna Elmanowska

Terapeuta SI


Ukończyłam studia magisterskie w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku Pedagogika Ogólna i Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii.

Od 2018 roku jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Pracę z dziećmi zaczęłam w 2010 roku jako nauczyciel wychowawca. W trakcie tych lat ukończyłam szereg kursów tj.:

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA I, II STOPIEŃ
 • TERAPIA RĘKI I,II STOPIEŃ
 • ORIGINAL PLAY dr O.Fred Donaldson
 • DZIECIĘCA MATEMATYKA PROF. EDYTY GRUSZCZYK - KOLCZYŃSKIEJ
 • METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG. WERONIKI SHERBORNE
 • METODA DOBREGO STARTU
 • Sensoraki. Jak wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?
 • W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne.
 • Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI.
 • Na drodze ku samodzielności. Tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z zespołem Aspergera i ich rodziców.
 • Wspomaganie rozwoju analizatora słuchowego i wzrokowego w przedszkolu warunkiem sukcesu w czytaniu i pisaniu w szkole.
 • Pomoc przedmedyczna.

Dzięki ukończonych kursach i warsztatach dokształcającym mogę w swojej pracy stosować różne metody wspierające rozwój dziecka. Szybko przekonałam się, że praca ta jest moim powołaniem. Przynosi mi ona ogromną radość, satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego.

Dominika Głąb

Psycholog


Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Doświadczenie pracy w zawodzie zdobywałam już podczas studiów, gdzie uczestniczyłam w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach, a także na wolontariacie w szpitalu neurposychiatryczym w Lublinie. Zostałam psychologiem z pasji, ludzki umysł jest dla mnie tajemnicą która staram się odkryć i zrozumieć.

Posiadam certyfikat trenera VCC, oraz kurs psychodietetyka.

Po studiach rozpoczęłam pracę jako psycholog w Poradni Zdrowia KUL, a także zostałam wolontariuszem w telefonie zaufania dla osób uzależnionych. Aktualnie jestem w trakcie stażu klinicznego, gdzie realizuje się jako psycholog dla osób dotkniętymi zaburzeniami odżywiania. W swojej pracy łącze różne nurty i podejścia. Interesuje się psychosomatyką, neurobiologia, a także uważnością w życiu codziennym jak i terapii.

Lubię poznawać dzieci, odkrywać ich mocne strony, pasje i zainteresowania, ale także pracować nad tym co wymaga wzmocnienia. Dziecko jest dla mnie zagadką, którą staram się rozwiązać. Nie mam jednego, utartego schematu pracy. Każdy jest inny i indywidualnie dobieram program do bieżących potrzeb. Stawiam przede wszystkim na relacje i budowanie bezpieczeństwa. Bez tego nie będzie efektywnych działań terapeutycznych.

Justyna Banasik

Logopeda


Jestem absolwentką Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zdobyłam pracując w poradni logopedycznej oraz prowadząc zajęcia terapeutyczne w placówkach oświatowych. Nieustannie pogłębiam wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez znakomitych logopedów. Zawodowo interesuje mnie problematyka niepłynności mowy oraz wykorzystywanie masażu logopedycznego w terapii.