Nasz personel oferuje pomoc w procesie dydaktyczno- wychowawczym dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Charakteryzują nas doskonałe umiejętności praktyczne, wysoka etyka zawodowa ale także życzliwość i chęć świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W naszej Poradni istnieje możliwość skorzystania z pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Kadrę specjalistyczną Poradni stanowią:

Katarzyna Wiktorowicz

Dyrektor NPPP TE VIZJA, Pedagog, Terapeuta pedagogiczny


Ukończyłam studia wyższe na kierunkach: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacji, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej, Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach, poprzez:
 • wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 • odbycie stażu w Fundacji zajmującej się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, jak również podejmowaniem działań na rzecz ochrony praw dziecka,
 • praktyki w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,
 • prowadzenie szkoleń, z ramienia wyżej wymienionych placówek, jak i innych instytucji, z zakresu profilaktyki pierwszo, drugo i trzeciorzędowej.
Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę na stanowisku nauczyciela w przedszkolu, co miało ogromny wpływ na poszerzenie mojej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Zostałam pedagogiem, ponieważ bardzo lubię pracę z dziećmi. Możliwość uczestnictwa w ich rozwoju oraz poszukiwaniu własnych ścieżek przynosi mi ogromną satysfakcję i motywację do dalszych działań.

Na co dzień uczestniczę w szkoleniach i warsztatach rozwijających i doskonalących mój warsztat pracy.

W bezpośrednim kontakcie z dziećmi ważne jest dla mnie to, by czuły się komfortowo i bezpiecznie. Staram się sprostać ich potrzebom. Przykładam bardzo dużą wagę do indywidualnego podejścia oraz budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku.

Interesuję się psychologią rozwojową człowieka, arteterapią, Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Paulina Smolińska

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)


Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie na Wydziale Fizjoterapii - studia licencjackie oraz Wyższej Szkoły Społeczno - Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie - studia magisterskie. Poprzez naukę w powyższych Uczelniach zdobyłam kwalifikacje jako Fizjoterapeuta.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach poprzez praktyki w poniższych instytucjach:
 • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji CKR
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER
 • Centrum Leczniczo – rehabilitacyjne i medycyny pracy ATTIS
 • Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek"
 • Przychodnia Rehabilitacyjna przy ul. Bohaterów Września 7
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Zespół Szkół Integracyjnych nr 62
 • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny
 • Instytut Kardiologii w Aninie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

Ponad 4 lata pracowałam w Centrum Medycznym i Rehabilitacji KRIOSONIK na stanowisku Fizjoterapeuta. Jako Terapeuta Integracji Sensorycznej odbyłam także staż terapeutyczno - diagnostyczny w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Dodatkowo w trakcie trwania studiów i pracy oraz obecnie zdobywam dodatkowe kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia głównie ze specjalizacją pediatryczną tj.:

 • Kinesiotaping podstawowy
 • Terapia Punktami Spustowymi
 • Terapia Ręki st. I
 • Terapia SI st. I i II
 • Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 • Terapia poznawczo - behawioralna
 • Terapia dziecka z autyzmem
 • Osteopatia w pediatrii
 • Praca z dzieckiem autystycznym
 • Sensoplastyka st. I i II
 • Nowe podejście do terapii deformacji stopy
 • Sensory Babies - organizacja Integracji Sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do początku okresu przedszkolnego

Od zawsze lubię dzieci oraz pracę z Nimi. Odkąd pamiętam zawsze interesowała mnie rehabilitacja w pediatrii. Pomoc dzieciom poprzez terapię daje mi ogromną satysfakcję oraz wiele radości. W kontakcie z Nimi jestem otwarta oraz staram się stworzyć komfortowe warunki pracy. Od roku szkolnego 2015/2016 w Szkołach Towarzystwa Edukacyjnego VIZJA z ramienia Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej prowadzę diagnostykę i zajęcia z korektywy indywidualnej, w grupach mniejszych oraz grupowej, fizjoterapii, zajęcia z terapii ręki oraz diagnozę i zajęcia z terapii integracji sensorycznej.

Katarzyna Suchowiecka

Logopeda


Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyłam filologię polską, zdobywając tytuł magistra oraz kwalifikacje zawodowe jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz jako logopeda. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów, ze względu na swoje zainteresowanie teatrem i aktorstwem, brałam udział w różnorodnych warsztatach teatralnych oraz ukończyłam roczny kurs w krakowskim LartStudiO, gdzie pod okiem wykładowców miałam okazję przekonać się na własnej skórze, na czym polega specyfika sztuki aktorskiej.

W swojej pracy, nauczycielskiej i logopedycznej, kieruję się konsekwencją, staram się wykorzystać czas przeznaczony na zajęcia w taki sposób, aby uczniowie mogli czerpać z nich jak najwięcej, nie tylko wiedzy, ale także przyjemności.

Anna Makowska

Psycholog


Jestem absolwentką Społecznej Psychologi Klinicznej na SWPS w Warszawie. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi i ich rodzicami w przedszkolach i w szkołach podstawowych. W swojej praktyce szczególną uwagę zwracam na to aby poznać mocne strony dziecka, rozwijać jego pasje, wspierać w rozwoju. Prowadzę zajęcia terapii dysleksji oraz innych trudności szkolnych.

Paulina Zakrzewska

Logopeda


Jestem absolwentką Wydziału Nauk o Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.
Od 11 lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dążąc do wszechstronnego rozwoju moich wychowanków. Doświadczenie do pracy z dziećmi zdobyłam także, w czasie pełnienia funkcji wychowawcy kolonijnego na koloniach letnich.

W swojej pracy staram się podążać za swoimi uczniami, inspirować ich do działania, wspólnie odkrywać otaczający Nas świat. W pracy wykorzystuje różnorodne metody pracy, ciekawe i niekonwencjonalne pomoce. Lubię współpracować z rodzicami swoich uczniów, wspólnie tworząc najbardziej sprzyjające warunki do rozwoju młodego człowieka. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do otaczającego świata i takie podejście staram się kształtować u swoich wychowanków.